Trang chủ Cửa hàng Live!Store Videos GcCARE GcSHARE Bạn cần giúp đỡ? Đại lư Liên hệ
T́m kiếm :  Mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy từ 11.00h-19.00h. Chủ Nhật từ 8h-20.00h. Đóng cửa vào thứ Tư    
Topic >> Filtration System >> Pipe dimenisons for GUSH and BORNEOWILD products
This article was read for 18075 times.

Compilation of BORNEOWILD/GUSH Glass and Stainless Filter pipe dimensions

GUSH Lines of Pipes
 
GUSH oPipe Mini Pollen 10   GUSH oPipe Mini Pollen 13  
 
GUSH oBubble Mini 10   GUSH oBubble Mini 13  
 
GUSH oPipe Mini 10   GUSH oPipe Mini 13  
 
GUSH oJet Mini 10   GUSH oJet Mini 13  
 
GUSH gNano 13   GUSH gNano II 10  
 
GUSH gNano II 13   GUSH gNano III 13  
 
GUSH oPipe 13   GUSH oPipe 17  
 
GUSH oBubble 13   GUSH oBubble 17  
 
GUSH gPipe 13   GUSH gPipe 17  
BORNEOWILD Lines of Pipes
 
G2 Glass Inflow 13mm   G3 Glass Inflow 17mm  
 
G2 Glass Outflow 13mm   G3 Glass Outflow 17mm  
 
G2S Glass Inflow 13mm   G3S Glass Inflow 17mm  
 
G2S Glass Outflow 13mm   G3S Glass Outflow 17mm  
 
P2 Stainless Steel Inflow 13mm   P3 Stainless Steel Inflow 17mm  
 
P2 Stainless Steel Outflow 13mm   P3 Stainless Steel Outflow 17mm  
 
 
Cần giúp đỡ? Hỗ trợ khách hàng đối tác Tham gia cộng đồng
Chia sẻ kiến thức
Sự kiện
Videos Channels
Bảng tính cho bể
Bạn cần giúp đỡ?
Liên hệ
Vị trí của chúng tôi (Bản đồ)
Địa chỉ các đại lư
Đặt hàng
Green Chapter (Service)
Green Chapter (Trading)
TSO Aquarium Forum
Aqua Bird
cập nhật
 Online GC-Shopper

Website statistics
. Tất cả các h́nh ảnh đều thuộc bản quyền của gcshopi-vn. Vui ḷng liên hệ với chúng tôi khi muốn sử dụng.