Trang chủ Cửa hàng Live!Store Videos GcCARE GcSHARE Bạn cần giúp đỡ? Đại lư Liên hệ
T́m kiếm :  Mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy từ 11.00h-19.00h. Chủ Nhật từ 8h-20.00h. Đóng cửa vào thứ Tư    
  Bảng tính cho bể
Share This:
Thông số bể
Tính thể tích bể, lượng CO2 cần và thậm chí lượng điện tiêu thụ
 Thể tích bể
Length: Unit:
Width:
Height:
Litres:
US Gallon: UK Gallon:
US fluid ounce: UK fluid ounce:
 Nồng độ CO2
Tính nồng độ CO2 cho một bể thủy sinh. Hăy điền vào giá trị pH và KH mong muốn, nồng độ CO2 sẽ được tự động tính
pH
KH degrees ppm
CO2 ppm.
 Tiêu thụ điện
Chuyển đổi đơn vị
Chuyển đổi giữa các đơn vị khác nhau
 Nhiệt độ
Deg Celsius:
Fahrenheit:
Kelvin:
 Khối lượng
Kilogram:
Ounce:
Pound:
Stone:
 Độ cứng nước
°dH (german degrees):
ppm (~mg/l):
AD (American degrees):
CD (Clarke degrees):
FD (French degrees):
meq (milliequivalents):
 Chiều dài
Centimetre:
Inch:
Feet:
Yard:
Gợi ư
Lập kế hoạch mua hàng. Chỉ mua những ǵ bạn thực sự cần.
BorneoWild Guide (Apple AppStore) BorneoWild Guide (Google Play) Eheim Setup Guide (Apple AppStore) Eheim Manual (Apple AppStore)
Seachem Dose Calculators (Apple AppStore)
Cần giúp đỡ? Hỗ trợ khách hàng đối tác Tham gia cộng đồng
Chia sẻ kiến thức
Sự kiện
Videos Channels
Bảng tính cho bể
Bạn cần giúp đỡ?
Liên hệ
Vị trí của chúng tôi (Bản đồ)
Địa chỉ các đại lư
Đặt hàng
Green Chapter (Service)
Green Chapter (Trading)
TSO Aquarium Forum
Aqua Bird
cập nhật
 Online GC-Shopper

Website statistics
. Tất cả các h́nh ảnh đều thuộc bản quyền của gcshopi-vn. Vui ḷng liên hệ với chúng tôi khi muốn sử dụng.